Nền tảng của công nghệ của game online

Game online hay trò chơi trực tuyến là trò chơi điện tử được chơi qua mạng máy tính. Sự phát triển của các trò chơi này song song với sự phát triển của máy tính và mạng máy tính, với các công nghệ mới cải thiện chức năng thiết yếu cần thiết để chơi trò chơi điện tử trên máy chủ từ xa. Nhiều trò chơi điện tử có thành phần trực tuyến, cho phép người chơi đấu với hoặc hợp tác với những người chơi trên mạng trên

Các trò chơi máy tính và video đầu tiên, chẳng hạn như NIMROD (1951), OXO (1952) và Spacewar! (1962), dành cho một hoặc hai người chơi ngồi trên một máy tính duy nhất được sử dụng để chơi trò chơi. Cuối những năm 1960, máy tính bắt đầu hỗ trợ chia sẻ thời gian, cho phép nhiều người dùng chia sẻ việc sử dụng máy tính cùng một lúc. Hệ thống thiết bị đầu cuối máy tính được tạo ra cho phép người dùng vận hành máy tính từ một phòng khác với nơi máy tính được đặt. Ngay sau đó, các liên kết Modem đã mở rộng thêm phạm vi này để người dùng không phải ở cùng tòa nhà với máy tính; thiết bị đầu cuối có thể kết nối với máy tính chủ của họ qua đường dây điện thoại quay số hoặc thuê bao. Với khả năng truy cập từ xa tăng lên, các trò chơi “dựa trên máy chủ” đã được tạo ra, trong đó người dùng trên các hệ thống từ xa được kết nối với máy tính trung tâm để chơi một người chơi và ngay sau đó là các trò chơi nhiều người chơi.

Sau đó, vào những năm 1970, công nghệ mạng máy tính dựa trên gói bắt đầu phát triển. Từ năm 1973 đến 1975, Xerox PARC đã phát triển Mạng cục bộ dựa trên Ethernet. Ngoài ra, Mạng diện rộng ARPANET được phát triển thêm từ nguồn gốc năm 1969, dẫn đến sự ra đời của Internet vào ngày 1 tháng 1 năm 1983. Các mạng LAN và WANS này cho phép các trò chơi mạng, nơi trò chơi tạo và nhận các gói mạng; Các hệ thống đặt trên mạng LAN hoặc Internet có thể chạy trò chơi với nhau theo mô hình ngang hàng hoặc máy khách-máy chủ.

Nền tảng của công nghệ của game online