Xtrek – Trò chơi hiển thị từ xa đầu tiên

Dựa trên một trò chơi hệ thống PLATO, Empire, Xtrek là một trò chơi chiến đấu không gian nhiều người chơi 2D lấy bối cảnh lỏng lẻo trong vũ trụ Star Trek. Trò chơi này có thể được chơi trên Internet, có lẽ là trò chơi đồ họa đầu tiên có thể làm được như vậy, trước phiên bản X của Maze War vài tháng.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bản thân trò chơi không biết rằng nó đang sử dụng mạng. Theo một nghĩa nào đó, nó là một trò chơi dựa trên máy chủ lưu trữ, bởi vì chương trình chỉ chạy trên một máy tính duy nhất và biết về Hệ thống cửa sổ X, và hệ thống cửa sổ đảm nhiệm việc kết nối mạng: về cơ bản một máy tính hiển thị trên nhiều màn hình. Mặt khác, phiên bản X của Maze War là ngang hàng và sử dụng mạng trực tiếp, với một bản sao của chương trình chạy trên mỗi máy tính trong trò chơi, thay vì chỉ một bản duy nhất chạy trên một máy chủ.

Netrek (ban đầu được gọi là Xtrek II) là một bản viết lại máy chủ – máy khách hoàn toàn nhận thức được mạng của Xtrek. Các trò chơi dựa trên màn hình X từ xa khác bao gồm xtank, xconq, xbattle và XPilot (1991). Đến năm 1989, Simson Garfinkel báo cáo rằng trong Dự án Athena của MIT, Các trò chơi như ‘xe tăng X’ và ‘X-trek’ cho phép sinh viên tại các trạm làm việc khác nhau chỉ huy xe tăng và tàu sao, bắn tên lửa vào nhau nhanh nhất có thể chạm vào các nút trên chuột và xem kết quả trên màn hình đồ họa của chúng. Các nhà quan sát ước tính rằng có tới một phần ba lượng Athena sử dụng là dành cho trò chơi.

Tin tức game